NISA AIR s.r.o., LAA ČR a Blackshape, společně zahájili typový certifikační proces letounu Prime 300

NISA AIR s.r.o. a LAA ČR, navštívili ve dnech 3.–5.10.2012 společně výrobní závod Blackshapeaircraft v jihoitalském  Monopoli. Cílem návštěvy zástupců Letecké amatérské asociace ČR, bylo ověření typové certifikace celokompozitového letounu Blackshape Prime 300, ověření postupů a způsobu výroby letounu, se zaměřením na systém kontroly.

Jednání se zúčastnili za LAA ČR, Ing. Václav Chvála, hlavní inspektor techniky UL a Ing. Miroslav Kábrt, člen TK a odborný oponent projektu. Za žadatele o Ověření Typového průkazu, firmu NISA AIR s.r.o., se jednání zúčastnil Pavel Pospíšil, obchodní oddělení - koordinátor projektu Blackshape Prime v ČR a pilot ULL.

Na úvod jednání Blackshapeaircraft informoval zástupce LAA ČR, že provádí certifikaci letounu v Německu u organizace DULV, že byly předány veškeré podklady a provedeny všechny pevnostní, funkční a letové zkoušky. Dle vyjádření ředitele Blackshapeaircraft, pana Luciana Belviso, by měl být vydán německý certifikát v dohledné době, nejpozději do poloviny listopadu 2012.

Ing. Chvála následně seznámil vedení Blackshape s požadavky LAA ČR na výrobce k ověření Německé certifikace:

  1. Zahraniční Typový certifikát a potvrzení – prohlášení, že žadatel je jeho oprávněným držitelem.
  2. Typový návrh, obsahující popis a technická data stroje.
  3. Výpočty – aerodynamické, pevnostní, na základě kterých byla vydána zahraniční certifikace.
  4. Pevnostní zkoušky
  5. Výkresová – výrobní dokumentace
  6. Zprávy o provedených letových zkouškách.
  7. Letová a provozní příručka, obojí v českém jazyce.
  8. Zpráva o provozu prototypů. Zkušenosti z provozu, nehodovost, a důvody nehod.

K výše uvedeným bodům se velmi podrobně a fundovaně vyjádřil generální ředitel firmy, pan Luciano Belviso.

Bylo dohodnuto, že Blackshape postupně předá odbornému oponentovi prostřednictvím pana Pospíšila požadované podklady k ověření všech výpočtů.

Zástupci LAA ČR si během dvoudenní návštěvy prošli a ověřili všechny výrobní postupy výroby letounu, zkontrolovali přímo ve výrobním procesu pohyb exponovaných dílů jako např. duralové kování spoje křídla s centroplánem a další. Výrobce požádali o předložení certifikátů k vybraným dílům a ověřili postupy v provázání dokumentace s výrobou.

Diskutovalo se o mnoha technologických postupech, především ve vztahu ke kompozitním pre-preg materiálům a to až do pozdních večerních hodin. Musím přiznat, že pro mne osobně, to byla dvoudenní intenzivní škola technologií a jsem rád, že na obou stranách (LAA i Blackshape) máme velmi profesionální lidi s dlouholetou praxí v oboru.

Samozřejmostí byly testovací lety na letišti Antares, San Pietro Vernotico (cca 50 km od výrobního závodu). Počasí nebylo zrovna příznivé pro testy všech režimů (vítr 6 m/s, v nárazech až 10), nicméně, testovací pilot Blackshape, pan Elio Rullo se snažil předvést základní letové charakteristiky letounu. Jsem rád, že první dojmy z letu, byly hodnoceny velmi příznivě.

Zajímavý článek z pohledu zástupců LAA ČR vyjde v některém z příštích časopisů Pilot. Kompletní zpráva O ověření typového průkazu bude zveřejněna počátkem příštího roku 2013.

S pozdravem, za NISA AIR s.r.o., Mladá Boleslav, Pavel Pospíšil, Co-ordinating Sales Support Team


 

certifikace_prime300_01.jpg
certifikace_prime300_02.jpg
certifikace_prime300_03.jpg
certifikace_prime300_04.jpg
certifikace_prime300_05.jpg
certifikace_prime300_06.jpg
certifikace_prime300_07.jpg
certifikace_prime300_08.jpg
certifikace_prime300_09.jpg
certifikace_prime300_10.jpg
certifikace_prime300_11.jpg
certifikace_prime300_12.jpg
certifikace_prime300_13.jpg
certifikace_prime300_14.jpg
certifikace_prime300_15.jpg
certifikace_prime300_16.jpg
certifikace_prime300_17.jpg
certifikace_prime300_18.jpg
certifikace_prime300_19.jpg
certifikace_prime300_20.jpg
certifikace_prime300_21.jpg
certifikace_prime300_22.jpg
certifikace_prime300_23.jpg
certifikace_prime300_24.jpg
certifikace_prime300_25.jpg
certifikace_prime300_26.jpg
certifikace_prime300_27.jpg
certifikace_prime300_28.jpg
certifikace_prime300_29.jpg
certifikace_prime300_30.jpg
certifikace_prime300_31.jpg
certifikace_prime300_32.jpg
certifikace_prime300_33.jpg
certifikace_prime300_34.jpg
certifikace_prime300_35.jpg
certifikace_prime300_36.jpg
certifikace_prime300_37.jpg
certifikace_prime300_38.jpg
certifikace_prime300_39.jpg
certifikace_prime300_40.jpg
certifikace_prime300_41.jpg
certifikace_prime300_42.jpg
certifikace_prime300_43.jpg
certifikace_prime300_44.jpg
certifikace_prime300_45.jpg
certifikace_prime300_46.jpg
certifikace_prime300_47.jpg