Robinson R66 - Turbína od Robinsonu pod lupou

V páté vydání časopisu Flying Revue v tomto roce je článek pohledem technika a pilota NisaAir Jana Hřebíčka na Robinson R66.

R66 Flying revue 1 R66 Flying revue 2 R66 Flying revue 3 R66 Flying revue 4

 

R66 Flying revue 5 R66 Flying revue 6