Termíny dodání nových vrtulníků Robinson

Podle posledních dostupných informací od výrobního závodu Robinson Helicopter Company, Torrance , USA je v současné době termín výroby nových vrtulníků následující:

  • R22 6 – 8 týdnů
  • R44 Raven I. 6 – 8 týdnů
  • R44 Raven II. 8 – 10 týdnů
  • R66 Turbine 12 – 14 týdnů

Doba dopravy

Po výrobě proběhne ještě zabalení a letecká případně lodní doprava do České republiky, která se pohybuje v rozsahu od 2 týdnů do 5 týdnů .

Ceny

Ceny vrtulníků R22, R44 Raven I., R44 Raven II. a R66 Turbine jsou platné do 15. ledna 2011 a předpokládáme, že po tomto termínu stejně jako každým rokem dojde k nárůstu ceny o řádově několik tisíc amerických dolarů.

NISA AIR