Získání oprávnění k údržbě dle Part 145

Nisa Air spol. s r.o. se stala držitelem osvědčení (tzv. Part 145) o oprávnění organizace k údržbě podle oddílu A přílohy II (část 145) nařízení (ES) č.2042/2003, oprávněnou provádět údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení. Má i oprávnění vydávat příslušná osvědčení o uvolnění do provozu za použití čísla oprávnění (CZ.145.0073).

Získání tohoto oprávnění vyžaduje splnění podmínek dané mezinárodními předpisy a je vydané Úřadem pro civilní letectví ČR.