Velký Frank Robinson odchází

V lednu letošního roku se pan Frank Robinson dožil 80 let. Naznačoval, že odejde na odpočinek ve chvíli, kdy získá jeho firma certifikát na nový vrtulník R66 Turbine. Firma získala certifikát v říjnu letošního roku a pan Robinson mohl firmu předat svému synovi Kurtu Robinsonovi.

Pan Frank Robinson založil firmu v Torrance, Los Angeles už v roce 1973 a po celou dobu své působnosti se aktivně podílel na na činnosti firmy. Nové vedení firmy včele s Kurtem Robinsonem a s týmem silných manažerů předpokládá vzrušující budoucnost firmy.

NISA AIR
Listopad 2010