Nabídka úvěru na financování výcviku pro získání pilotního průkazu PPL(H) pilota vrtulníků

NISA AIR s.r.o. nabízí výhodný a velmi rychlý úvěr na financování výcviku pilota vrtulníků

Poskytovatelem úvěru je firma SPEL, a.s., patřící do stejné skupiny firem jako Nisa Air, s.r.o. Úvěr je vázán výhradně na financování výcviku pilota vrtulníků prováděného firmou NisaAir s.r.o..


Výše úvěru se pohybuje od 100 000,-Kč až do 250 000,-Kč, zbylou část ceny výcviku si hradí klient z vlastních zdrojů. Úvěr bude poskytnut platbou od poskytovatele úvěru SPEL a.s. na účet Nisa Air s.r.o. – poskytovatel úvěru SPEL a.s. zaplatí na základě úvěrové smlouvy firmě NISA AIR s.r.o. úvěrovou smlouvou definovanou částku (peníze nepůjdou příjemci úvěru, ale na bankovní účet NisaAir s.r.o.).

Poskytnutí úvěru bude vázáno na následující podmínky:

  • Klient má podepsanou „Smlouva o provedení základního pilotního výcviku“ s firmou NisaAir s.r.o. V této smlouvě bude uvedeno, že výcvik bude přerušen bez jakýchkoliv dopadů na NisaAir s.r.o. v případě, že obdrží od SPEL a.s. informaci o nesplácení úvěru klientem
  • Klient má absolvovanou a zaplacenou část výcviku, kterou si platí z vlastních zdrojů, až na zbylou část výcviku bude poskytnut úvěr.
  • Klient bude ručit bianko směnkou za nesplacenou část úvěru a úroků (bude definováno ve směnečném prohlášení)
  • Vypovězení úvěrové smlouvy ze strany SPEL a.s. by bylo možné okamžitě v případě dvou po sobě jdoucích nezaplacení jistiny a úroku.
  • Úvěr bude poskytnut na dobu 24, 30 nebo 36 měsíců. Bude placen měsíčně ( jistina i úrok) na základě faktury poskytovatele úroku vždy k 20. pracovnímu dni příslušného měsíce. Splatnost faktury 14 dní. Úrok z úvěru bude ve výši 1M PRIBOR + přirážka ( 1M PRIBOR dle ČNB platný v  den vystavení faktury na splátku jistiny a úroku). K dni uveřejnění této nabídky je 1M PRIBOR 0,98 (18.08.2011). Hodnota přirážky závisí od doby, po kterou je úvěr poskytnut dle následující tabulky:
Počet splátek Přirážka  PRIBOR Úrok p.a.
24 10% 0,98 10,98
30 9% 0,98 9,98
36 8% 0,98 8,98

 Mimo platby úroku není půjčka zatížena žádnými dalšími platbami a náklady. První splátku jistina a úroku následující měsíc po podpisu úvěrové smlouvy.

Pro bližší informace nás kontaktujte na adrese: info@nisaair.cz nebo na telefonu: +420 725 804 757
4
Na prodej »