Petr Pöselt, 38 let. Obchodní pilot vrtulníků, instruktor.

Petr Pöselt, 38 let. Vedoucí letového provozu a výcviku, obchodní pilot vrtulníků, instruktor.S létáním začal v r. 2006. V roce 2008 až 2009 absolvoval roční Professional Helicopter Pilot Program ve světově největší civilní letecké škole zaměřené výhradně na vrtulníky, Bristow Academy (heli.com) v Titusville na Floridě patřící do společnosti Bristow Group, jednoho z největších provozovatelů vrtulníků na světě. V rámci tohoto kurzu získal FAA (Federal Aviation Authority) licenci obchodního pilota, kvalifikaci pro létání podle přístrojů a kvalifikaci instruktora. Je také jako jeden z mála pilotů v ČR absolventem Factory Safety kurzu v sídle firmy Robinson v Torrance v Kalifornii. Po návratu do České republiky získal průkaz obchodního pilota vrtulníku a oprávnění instruktora podle evropských předpisů JAA/EASA. Působí také jako lektor teorie pro úroveň dopravního pilota vrtulníku (ATPL(H)), kterou přednáší v českém i anglickém jazyce, a jako examinátor pro zkoušky ICAO English Proficiency.