Výcvik soukromého pilota vrtulníku

 

Požadavky:

 - minimální věk 17 let

 - platné osvědčení zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. Třídy

 - omezený nebo všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

 

Co bude předcházet vlastnímu výcviku:

Pro zahájení výcviku je nutné získat potvrzení zdravotní způsobilosti v Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze Dejvicích. Po konzultaci s Vámi zajistíme na ÚLZ Praha termín vstupní prohlídky, ke které potřebujete svoji zdravotní dokumentaci.

 

Průběh vlastního výcviku:

Nejdříve je potřebné v naší škole absolvovat teoretickou výuku předmětů, jejichž znalost je pro létání nezbytná. Žák se seznámí postupně s letovou příručkou vrtulníku R22 či R44 , dále s aerodynamikou a mechanikou letu vrtulníku, navigací, meteorologií, leteckými přístroji, leteckými předpisy a další problematikou související s létáním. Vše stanovuje předpis JAR FCL 2. Jedná o 60 výukových hodin teorie před zahájením a v průběhu praktického výcviku. Další studium je prováděno formou testů, které připravují frekventanta k závěrečné zkoušce na ÚCL Praha.

 

Časový harmonogram celého výcviku.

Výcvik začíná v prvním týdnu pouze teoretickou přípravou, následující dva týdny je výuka teorie kombinována s leteckým výcvikem. Další týdny je letecký výcvik kombinován se samostudiem a přípravou na teoretickou zkoušku.

Přesný harmonogram je vždy přizpůsoben počasí a schopnostem a časovým možnostem každého žáka.

Celkem je potřeba pro získání pilotního průkazu nalétat minimálně 45 hodin. Nicméně průměrně se pohybuje tento počet kolem 50 až 55 hodin, dle schopností jednotlivého žáka.

 

Vydání průkazu PPL(H) (typ, platnost)

Průkaz PPL(H) opravňuje jeho držitele létat pro svoji potřebu, ale nikoli komerčně. (Pro  komerční leteckou činnost musí mít pilot Průkaz obchodního pilota vrtulníků.). Průkaz způsobilosti bude pilotovi vydán na maximální dobu 5 let a poté je leteckým úřadem dále prodlužován. Do vydaného průkazu způsobilosti je zapsána i typová kvalifikace pro vrtulník na kterém byl výcvik prováděn. Typové kvalifikace pro vrtulníky platí po dobu jednoho roku od data vydání a jejich platnost se prodlužuje přezkoušením.