Výcvik pro létání v noci

Vstupní požadavky pro kvalifikaci VFR Noc:

  • Průkaz způsobilosti PPL(H)
  • Nálet min. 100 hodin od získání PPL(H) včetně 60 hodin PIC a 20 hodin navigačních letů

Časový harmonogram výcviku:

Výcvik začíná teoretickým školením v rozsahu 5 hodin. Před zahájením praktického výcviku v noci (5 hodin) je nutné nalétat také 10 hodin přístrojových letů. Součástí nočního výcviku jsou i navigační lety.

Nastavení souborů cookies